Bàird Ùr-Nòsach / Baird Nua-Aoiseacha  / The Modern Bards – Call Out 2023

Share This Story:
Cosan-Gabhla-1

Tha Bàird Ùr-Nòsach, pròiseact le Fèis Earagail fo stiùir an sgrìobhadair Eoghan Mac Giolla Bhríde, a’ sireadh iarrtasan o luchd-ealain lèirsinneach aig a bheil Gàidhlig na h-Alba gus pàirt a ghabhail ann an Cosán Thoraí, co-obrachadh tro mheadhan na Gàidhlig agus na Gaeilge eadar luchd-ealain à Èirinn agus Alba.

Bidh am pròiseact eadar-dhreuchdail seo a’ ruith thairis air 4 làithean (6mh-9mh an t-Iuchar 2023) agus a’ toirt sùil air beatha shòisealta nan eilean agus na ceanglaichean agus an co-ionnanachd a tha ann eadar eileanan na h-Èireann agus na h-Alba.

Bidh an luchd-ealain a’ cur seachad 4 làithean air Eilean Tòraidh gus an cuid obair a thaisbeanadh agus a bhith a’ co-obrachadh le sgrìobhadairean agus luchd-ealain lèirsinneach eile mar phàirt de chuairt ealain / fuaime air an eilean.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, agus ùidh a shealltainn anns a bhith an sàs anns a’ phròiseact, cur post-dealain ro 17 Màrt 2023 gu eoghan@eabhloid.com.

Tha Casan Ghabhla, a tha na riochdachadh le Bàird an Latha, ga chuideachadh gu coibhneil tro sgeamaichean nan tabhartasan aig Colmcille (Foras na Gaeilge) agus Ealain na Gàidhealtachd.


Tá Baird Nua-Aoiseacha, tionscadal de chuid Fhéile an Earagail, faoi stiúir ag an scríbhneoir Eoghan Mac Giolla Bhríde, ag tabhairt cuireadh d’iarratais ó fhísealaíontóirí as Albain le páirt a ghlacadh sa tionscadal “Cosán Thoraí”, comhoibriú ealaíona le healaíontóirí as Éirinn agus as Albain trí mheán na Gaeilge agus na Gàidhlige.

Don tionscadal idirdhisciplíneach seo, a mhairfidh thar 4 lá ar oileán Thoraí (6ú – 9ú Iúil 2023) déanfar téamaí an tsaoil shóisialta ar oileán a fhiosrú i gcomhair leis na comhchosúlachtaí agus ionannais atá le brath idir oileáin na hÉireann agus na hAlban.

Beidh deis ag na healaíontóirí a roghnaítear 4 lá a chaitheadh ar Thoraigh ag taispeáint a gcuid oibre agus ag comhoibriú le físealaíontóirí agus scríbhneoirí eile mar pháirt de shiúl ealaíona ar an oileán.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le iarratais a dhéanamh, bí i dteagmháil linn le suim a léiriú trí ríomhphost a chur chugainn roimh’n 17ú Márta 2023 chuig eoghan@eabhloid.com.

Fuair Cosán Ghabhla, léiriú de chuid na mBaird Nua-Aoiseacha, tacaíocht trí scéimeanna deontais Cholmcille (Foras na Gaeilge) agus Ealaín na Gaeltachta.


The Modern Bards, a project of Earagail Arts Festival, curated by writer Eoghan Mac Giolla Bhríde is inviting applications from Scottish Gaelic visual artists to be a part of Cosán Thoraí, a collaboration between Irish and Scottish artists, through the medium of Gaelic & Gàidhlig.

Taking place over 4 days on Tory Island (6th – 9th July 2023), the interdisciplinary project will explore the theme of island social life and the synergy between Irish and Scottish isles.

Selected artists will spend 4 days on Tory island to exhibit their work and collaborate with other spoken word and visual artists as part of an artist led sound walk.

For further information and application details, please email us with expressions of interest by 17th March 2023 to eoghan@eabhloid.com.

Cosán Ghabhla, a production of The Modern Bards, is kindly supported through the Colmcille (Foras na Gaelige) and Ealaín na Gaeltachta grant schemes.

Earagail Arts Festival is kindly supported by Donegal County Council, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Wild Atlantic Way.

Sign up to receive the latest updates and news.

More to Explore...